School de Hofakker

Kleinschalig onderwijs dicht bij de natuur vanuit een antroposofisch mensbeeld

Wat heeft je kind nodig? Hoe kan de eigenheid van je kind het beste tot zijn recht komen?

Dit zijn de vragen die op school de Hofakker centraal staan.

vrije basisschool kleuterschool zutphen
De Hofakker.

De Hofakker is een school waar kinderen met rode wangen en lichtjes in hun ogen uit school komen. De lessen worden zo ingericht dat het kind zichzelf kan verbinden met de wereld om hem of haar heen en tegelijkertijd het eigen levensdoel trouw kan blijven. Buiten zijn wordt afgewisseld met binnen zitten, om aan de natuurlijke behoefte van bewegen tegemoet te komen. Van buiten zijn en bewegen krijg je weer nieuwe energie! vrije basisschool kleuterschool   vrije school zutphen

Onze school is gebaseerd op drie peilers: 

antroposofie, kleinschaligheid en verbinding met de natuur.

Antroposofie.

De inzichten die Rudolf Steiner gaf voor het verzorgen van gezond onderwijs vormen het vertrekpunt voor onze pedagogie. Het is de inspiratiebron voor hoe wij willen werken met de kinderen en hoe wij de school en het onderwijs willen inrichten. Elke dag opnieuw bekijken we met welke vraag de kinderen op ons af komen en hoe wij hen kunnen begeleiden om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze hun eigen doel kunnen verwezenlijken. vrije school. . vrije basisschool kleuterschool zutphen

vrije basisschool kleuterschool zutphen
Kleinschaligheid.

Kleinschaligheid zorgt voor een intieme school waar iedereen elkaar kent. Waar voldoende tijd en aandacht is om ieder kind echt te zien en te ondersteunen. Waar mogelijkheden zijn om spontaan iets te doen omdat enthousiasme zich lastig in een strak rooster laat vastzetten. Kleinschaligheid geeft flexibiliteit in alles wat je doet Zo kun je inspelen op dat wat het moment vraagt en waar de leerlingen behoefte aan hebben.je basisschool kleuterschool zutphen

De verbinding met de natuur.

De natuur als houvast voor de verbinding met de wereld, is wezenlijk voor de Hofakker.

Kinderen ontwikkelen zich door middel van de nabootsing van hun directe omgeving. De natuur is een vanzelfsprekend en waarachtig voorbeeld, waaraan zij zich kunnen spiegelen. In tegenstelling tot alles wat tegenwoordig snel en luid, overvloedig en vluchtig is, leren de kinderen met eerbied zorg te dragen voor alles wat om ons heen leeft. Dit is een kwaliteit die in deze moderne tijd opnieuw ontwikkeld moet worden en tevens hard nodig is voor onze kinderen.

Verantwoording dragen voor de dieren rondom de school die iedere dag weer om verzorging vragen. Zaaien, lange tijd geduldig wachten en dan oogsten om er daarna soep van te maken. Broodjes maken voor alle kinderen van de school en deze dan rond te mogen delen. Een stal timmeren voor de schapen. Gras maaien en eieren rapen. Maar soms ook gewoon luisteren naar de wind in de bomen, of naast de schapenweide zitten om een schaap te aaien.

Dit alles kunnen we alleen doen als we vrij zijn om ons eigen onderwijs in te richten.

Daarom kiezen we ervoor om onze school zelf te financieren en geen subsidie van de overheid aan te nemen. We zijn van mening dat wanneer er subsidiëring vanuit de overheid is, er geen vrijheid van onderwijs meer is. Het ontvangen van subsidie  brengt heel veel voorwaarden met zich mee, waardoor we niet meer in staat zijn naar werkelijk goed les te kunnen geven.
Op de Hofakker willen we naar eigen inzicht ingaan op de behoefte van de kinderen in de klas. Daarom bieden wij een rijkdom in aanbod die afgestemd is op de kinderen die op dat moment in de klas zitten. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en tevens hun specifieke interesses kunnen leren kennen. Juist het aanreiken van iets waar de leerkracht zelf ook enthousiast over is, kan bij het kind het enthousiasme voor iets oproepen.

Ervaringen van Veerle van der Zee, ouder 

Laatst zat ik met mijn zoon van zes in de trein terug naar huis. Ik zag medereizigers naar hem kijken. Zijn jas en zijn broek zagen er heel vies uit van het buiten zijn op school. Ik dacht glimlachend: ‘Als je je kind net zo schoon terug wilt krijgen als je hem ’s ochtends gebracht hebt, dan moet je hem niet naar de Hofakker brengen.’

Lees het hele verhaal van Veerle van der Zee in KIIND.

Geïnspireerd door onze visie?

Neem contact met ons op om kennis met ons te maken en te kijken of er een klik is tussen jou, je kind(eren) en onze school. We kijken er naar uit om je te spreken!

Je kunt ons mailen via: info@schooldehofakker.nl

Je kun ook hiernaast een bericht achterlaten.

vrije school zutphen