Artikelen

Achtergrondinformatie over De Hofakker

Michaelfeest

de driegeledingMichaëlfeest is het feest van de moed en dapperheid en de intrede van de herfst. Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest dat na de zomervakantie gevierd wordt. Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. Een dankfeest hiervoor is op zijn plaats en wordt al eeuwenlang op tal van plaatsen, op tal van manieren gevierd. Tegelijkertijd willen we moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden.

Lees meer

Periodeonderwijs

de driegeledingDe methode van de vrijeschool wordt het meest gekarakteriseerd door het geven van periodeonderwijs. Periode-onderwijs is een vorm van modulair onderwijs. Periodeonderwijs geeft de leerlingen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken de eerste twee uren van de dag te concentreren op een onderwerp, zodat verdieping plaats kan vinden. Het periode-onderwijs heeft een cyclus van ongeveer drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

Lees meer

De jaarfeesten

de driegeledingOp de Vrije School wordt grote aandacht besteed aan het ritmische beleven van het jaarverloop. Daarbij spelen de jaarfeesten een belangrijke rol.

Door elk jaar opnieuw de jaarfeesten te vieren, vinden de kinderen een houvast in het tijdsverloop van een jaar.

In de loop van het schooljaar worden de volgende feesten gevierd:

Lees meer

Vertelstof

VertelstofIedere klas kent zijn eigen vertelstof, als ontwikkelingsstof voor de leeftijdsfase waarin de kinderen van die klas zijn.

Lees meer

Vormtekenen

de driegeledingVormen, maar ook het tekenen van vormen, werkt concentrerend op het zielewezen. Hoekige vormen versterken de bewustzijnspool, ronde vormen werken meer op de wil. De spiraal is een van de oudste cultische vormen en werd in oude culturen door ingewijden zeer bewust gehanteerd. Door middel van het vormtekenen kunnen we harmoniseren. En opwekkend en sterkend op het levenslichaam werken, tot in het fysieke toe. Vormtekenen is niet alleen fijn om te doen, maar geeft je dus ook weer nieuwe kracht.

Lees meer

Nat in nat tekenen

de driegeledingEen bekende vorm van nat-op-nat schilderen wordt vooral gebruikt op de vrije school. Bij deze techniek wordt er een poreus vel papier (onbedrukt krantenpapier of speciaal “therapeutisch” papier) doordrenkt met water en op een kunststof of houten ondergrond gespannen m.b.v. sponzen.

Lees meer

De driegeleding

de driegeledingWat velen misschien niet meer bewust is, nog meerderen waarschijnlijk helemaal niet weten, is dat de impuls van de sociale driegeleding de bakermat van de vrije school beweging is!

Wat houdt de sociale driegeleding in?

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This