driegeledingDe volgende tekst is voor een groot deel overgenomen van driegonaal.nl

Wat velen misschien niet meer bewust is, nog meerderen waarschijnlijk helemaal niet weten, is dat de impuls van de sociale driegeleding de bakermat van de vrije school beweging is!

Wat houdt de sociale driegeleding in?
De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner. De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

1- Het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven, het culturele leven waar onderwijs, wetenschap, kunst, religie enz. thuis is. Hier is de absolute individuele vrijheid noodzakelijk om ontwikkeling mogelijk te maken.

2- Het gebied waarin mensen samenleven, daar zullen wetten en regels (= omgangsvormen) moeten ontstaan. Wetten die in principe een ieder van deze samenleving kunnen betreffen. Dit is het gebied van het rechtsleven waar voor elk mondig mens de absolute gelijkheid moet gelden. Alleen in dit gebied speelt de democratie een rol.

3- Het gebied van vraag en aanbod. Het gebied waar behoeftes een rol spelen en de vervulling (organiseren) van deze behoeftes. Mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn. Immers, werkelijk economisch is wanneer bedrijven in een bepaalde sector samenwerken en vaardigheden bundelen! Dan kan voor de samenleving zo economisch mogelijk geproduceerd worden.

Verborgenland-NLDeze drie gebieden zouden in de samenleving, maar ook binnen organisaties zoals onze school, op eigen benen moeten staan. Dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt.

Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen en/of te bewaken.

Het thema van de sociale driegeleding is dusdanig omvangrijk en uitvoerig dat het op deze plek bij deze beknopte introductie blijft. In de rubriek literatuur is hierover meer te vinden.

Pin It on Pinterest

Share This