06 – 392 690 63 info@schooldehofakker.nl

Donateurs

Je kunt ons helpen!

Ons bestaan is mede afhankelijk van financiële steun. Er zijn meerdere mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen. Wilt je ons als bedrijf ondersteunen, laat ons dat dan weten. Wij kunnen het bedrag kwiteren zodat het voor jou bedrijfskosten worden.

Elke donateur kan ook meedoen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld lezingen, scholingen en natuurlijk als belangstellend lid de ledenvergadering bijwonen.

Je wilt ons helpen?

Dat is heel fijn en kan op één of meer van de volgende manieren:

Eenmalige donatie

Je kunt natuurlijk eenmalig ons een bedrag schenken. Onze bankrekening is: IBAN: NL 15 TRIO 0338 4128 83 t.n.v. Vereniging tot steun “Vrienden van de Hofakker”. Je kunt ons ook een machtiging afgeven via dit formulier.

Maandelijkse donatie

Je ondersteunt de school voor een vast bedrag per maand. Of dit bedrag groot of klein is, achter elke donatie staat een mens. Elk mens is belangrijk voor ons.

Wilt je ons helpen en doneren?

Lening

Voor de inrichting van de school en de verbouwing van de het derde klaslokaal, kunnen naast schenkingen, ook leningen ons helpen om de startperiode te overbruggen en de verbouwing mogelijk te maken. Je kunt kiezen voor: – Een renteloze lening – Een lening met met een rente tot maximaal 3%. Per lening zullen met de penningmeester individuele afspraken worden gemaakt over de condities.

Garantstelling

Bij deze vorm sta je voor een vooraf afgesproken periode met een bepaald bedrag garant. Dat wil zeggen dat als er niet voldoende geld kan worden verzameld, ondanks alle inspanningen, gedurende de periode die je garant staat, je dan bereid bent bij te springen, maximaal voor het overeengekomen bedrag.

Meer weten of vragen?

Giften en de fiscus

Voor schenkingen waarbij het gewenst is dat deze in aanmerking komen voor de belastingaftrek, bestaat de volgende mogelijkheid: de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft de zogenaamde ANBI status (Algemeen nut beogende instellingen) die nodig is om giften te mogen aftrekken.

Zij heeft ten bate van School de Hofakker een nieuw fonds ingericht. Uw donatie kunt u in dit geval overmaken op rekeningnummer NL84TRIO 0212 1964 05 t.n.v. de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, t.b.v. School de Hofakker.

Ook kun je voor een maandelijkse of regelmatige donatie naar de website van de bovengenoemde stichting gaan (www.steunvrijeschool.nl) en daar een machtigingsformulier invullen.

De fiscus onderscheidt voor de belastingaftrek 2 soorten giften: gewone en periodieke.

 

Gewone giften

Wie niet over belastingaftrek nadenkt, doet waarschijnlijk gewone giften. De term periodieke gift is misschien wat verwarrend, want een automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage geldt meestal niet als periodieke gift. Dat zijn dan gewone giften. Helaas, want die zijn alleen aftrekbaar voor zover je in een jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (inkomen uit box 1,2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek). Partners moeten  hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van je inkomen.

Periodieke giften

Periodieke zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Máár: er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken. Een periodieke gift wordt hierdoor fiscaal ook aantrekkelijk voor kleinere schenkingen. Je kunt een modelovereenkomst downloaden van www.belastingdienst.nl. Vul hem in en stuur hem samen met het machtigingsformulier op naar de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie. Zij vullen de rest in en sturen de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen.

Meer weten of vragen?

Onze Donateurs

Arnoud Joannes Stichting

Arnoud_Joannes-300x225

Mark van der Stap

MarkvdStap-300x144

Bouwman

Ferdi.v01-300x133

 

De Koehoorn

Koehoorn-300x225

Super Natuur

Super_natuur

 

Urtica de Vijfsprong

vijfsprong-logo-300x116

 

 

Massagepraktijk Brons

Rene-Brons.v01-300x106

VVE Diensten

VVE-logo-300x37

 

Obilot Natuurtextiel

Obilot

Phoenix Import

Logo_Phoenix_Importi_Mani_Bhadra.v01

 

De Boekerij

Boekerij-199x300

 

Pin It on Pinterest

Share This