FAQ

Veelgestelde vragen
Betekent een vrije school dat kinderen heel vrij gelaten worden?
De naam “vrij” staat hier voor vrijheid om het onderwijs zelf vorm te geven. In de klas zal voldoende structuur geboden worden zodat iedere leerling tot zijn recht kan komen. Er zijn sociale regels, en er wordt vanuit eerbied met mens en omgeving gewerkt.
Wat is Antroposofie?
Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Vrij vertaald betekent het ‘bewustzijn omtrent het menszijn’. De zelfstandigheid van het individu staat centraal.  De antroposofische visie van Rudolf Steiner op mens en wereld hoeven ouders niet te onderschrijven. Zijn visie vormt geen lesstof voor de kinderen. Essentieel is dat ouders openstaan voor de aanpak. Een warme interesse voor het kind en wat het in de klas doet, is van groot belang. Vrijescholen ondersteunen leerlingen zodat zij zich kunnen vormen als een denkend, voelend en strevend wezen en zo kunnen worden wie ze zijn.
 
Moet je een beroep doen op vrijstelling voor de leerplichtwet wanneer je kind naar deze school gaat?
Wij zijn een erkende basisschool. Ouders voldoen dus aan de leerplicht wanneer ze hun kind naar de Hofakker laten gaan.
Een leerling blijft heel lang in de klas bij dezelfde leerkracht, wat nu als het niet klikt?
Het uitgangspunt van de leerkrachten is : hoe help ik dit kind zijn eigen weg te gaan, en hoe kan ik dit kind hier het beste bij begeleiden. Juist omdat je voor langere tijd een verbinding aan gaat met de leerlingen zal je iets kunnen betekenen en een band opbouwen met de leerling.
Wat gebeurt er als een leerling extra zorg nodig heeft?
Binnen de klassensituatie zullen er mogelijkheden zijn om aan individuele vragen op leer of sociaal gebied te werken. Eventueel kan er een beroep gedaan worden op derden om ondersteunde zorg te bieden voor individuele leerlingen.
Hoe houden de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen in de gaten?
De leerkrachten zullen gebruik maken van een leerlingvolgsysteem. Hierin worden vorderingen bijgehouden waardoor een individuele leerlijn zichtbaar wordt. Kleuters die doorstromen naar een eerste klas zullen door de kleuterjuf zorgvuldig worden overgedragen aan de nieuwe leerkracht. Er wordt in de kleuterklas een kleutervolgsysteem bijgehouden. Vanwege het kleinschalige karakter van de school zullen de leerkrachten ieder kind en zijn/ haar leerweg goed in het vizier kunnen houden.
Hoe is de doorstroming naar de middelbare school?
Kinderen krijgen op de Hofakker een heel breed onderwijsaanbod. Alle basis leerstof die nodig is om door te kunnen stromen zal aangeboden worden, en daarnaast zullen er nog extra vakken gegeven worden. Ieder kind zal dan ook op eigen niveau kunnen uitstromen naar zowel een vrije school bovenbouw als ook een reguliere middelbare school. Aangezien de leerkrachten op de Hofakker een verbinding voor langere tijd zijn aangegaan met de leerlingen, zullen zij goed in staat zijn om het leerniveau van een leerling in te kunnen schatten, en een geschikt advies te kunnen geven voor vervolgonderwijs.
Krijgen de leerlingen wel voldoende taal en rekenen aangeboden?
In de kleuterklas zal het leren spelenderwijs plaatsvinden, iets dat van nature past bij een kleuter. Hier wordt alles gedaan aan een voedingsbodem voor het latere schrijf-, lees- en reken onderwijs. Ook zal er sprake zijn van beginnend rekenen. Alles in de kleuterklas is gebaseerd op de nabootsing en is ervaringsgericht onderwijs. Er wordt een zeer grote rijkdom aan taal en rekenen aangeboden op de Hofakker. Alles steeds vanuit de levensfase van het kind bezien, en alles in verbinding met het “doen”.Op deze wijze worden leerinzichten zichtbaar door ons handelen. Bij het reken en taal onderwijs wordt gebruik gemaakt van een doorlopende leerlijn, met duidelijke ijkpunten. Naast de hoofdvakken wordt er veel aan natuurbeleving gedaan en veel kunstzinnig onderwijs aangeboden. Dit alles om een gezonde evenwichtige leeropbouw te bewerkstelligen.
Wat zijn de schooltijden?

Schooltijden kleuters:
Ma – Di – Do-Vr         8.30 – 13.15
Wo                              8.30 – 12.30

Schooltijden klas 1, 2 en 3:
Ma – Di – Do-Vr        8.30 – 13.15
Wo                             8.30 – 12.30

Schooltijden klas 4, 5, en 6:
Ma – Di – Do             8.30 – 14.30
Wo                             8.30 – 12.30
Vr                               8.30 – 13.15

 

 

 

 

 

 

Hoe betalen wij ons onderwijs?

Omdat wij kiezen voor vrijheid van onderwijs, ontvangen wij geen overheidssubsidie. Wij vinden het van essentieel belang dat er in het onderwijs voldoende tijd en ruimte is voor de behoeften en kwaliteiten van het individuele kind. Bij gesubsidieerd onderwijs zijn die tijd en ruimte er helaas minder, omdat de inhoud van het onderwijs onder druk staat van regels en protocollen. Onze school kan voor bijna de helft van het budget van gesubsidieerde scholen draaien. Dat komt onder meer doordat:

  1.  we veel zelf doen,
  2. er geen bestuur is dat betaald moet worden,
  3. er geen directie, conciërge, secretariaat is die betaald moeten worden,
  4. we bij de leermiddelen doelmatigheid voorop stellen,
  5. de leerkrachten vooralsnog genoegen nemen met minimale inkomsten en werken als zelfstandig ondernemer.

Kortom, al het geld dat binnen komt wordt uitsluitend besteed aan datgene waar het in het onderwijs om moet gaan: begeleiding van de kinderen in hun ontwikkeling. De oudergroep draagt zelf verantwoordelijkheid voor het verzamelen van de benodigde gelden. De inkomsten komen in de eerste plaats uit de ouderbijdragen. In onderling overleg wordt bekeken wat er minimaal en optimaal nodig is (de begroting voor elk jaar) en wat we per gezin, naar draagkracht, minimaal en maximaal kunnen bijdragen. Op grond daarvan komen we tot individuele afspraken.

Ter aanvulling op de ouderbijdragen organiseren wij diverse activiteiten om geld te genereren (boekenmarkten, benefietconcert, etc.) en krijgen wij ondersteuning van stichtingen, particuliere donateurs en bedrijven. Een bescheiden bijdrage, hoe klein ook, is voor ons zeker een steun in de rug, zowel in financieel als in moreel opzicht. De school is een nieuw initiatief, dat gestaag groeit. Omdat wij met een klein groepje leerlingen zijn begonnen, komen er in de eerste jaren minder inkomsten binnen uit ouderbijdragen, dan wanneer de school al een tijd draait en meer leerlingen heeft. Daarom hebben wij juist nu extra ondersteuning nodig! Wilt u bijdragen? Geweldig, hieronder kun je contact met ons opnemen.

Is de Hofakker een leuke school?

Dat vinden wij natuurlijk wel! Zelf ervaren? Vraag een gesprek aan door hieronder een bericht achter te laten, een mail te sturen naar info@schooldehofakker.nl of te bellen met 06 – 392 690 63.

  • Wil je je kind(eren) aanmelden?

  • Wil je ons financieel steunen als donateur?

  • Of heb je een andere vraag?

Laat dan hiernaast je bericht achter,

stuur je mail naar info@schooldehofakker.nl

of bel met 06-392 690 63.

Pin It on Pinterest

Share This