Organisatie

Organisatie en financiering

Organisatie

De Hofakker kent geen directie of leidinggevende. We kiezen daarvoor omdat we een kleine ongesubsidieerde school zijn en omdat we willen dat alle ouders en leraren betrokken zijn bij belangrijke keuzes die we maken.

Dit betekent niet dat iedereen over alles kan meepraten en beslissen, want dat wordt onwerkbaar. Uitgangspunt is dat de leraren de vrijheid hebben en het vertrouwen krijgen om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven en af te stemmen op de behoefte van de kinderen. De leraren zijn verenigd in een maatschap en richten samen het onderwijs in en gaan ook over zaken als (de hoogte van) de ouderbijdrage en de locatie van de school.

Omdat de Hofakker een kleine ongesubsidieerde school is kan zij niet zonder de hulp van ouders. De ouders zijn verenigd in de ‘Vrienden van de Hofakker’ die tot doel heeft om de school te ondersteunen in zowel financiële als praktische zin. Zo ondersteunen ouders de leraren bij bv de PR, het zoeken naar donateurs en het onderhouden van het schoolgebouw.

In onderling overleg wordt afgesproken wie zich met welke taak gaat bezighouden. Periodiek wordt een activiteitendag of middag georganiseerd om met elkaar klussen te doen in en rond de school.

Financiering

Wij vinden het van essentieel belang dat er in het onderwijs voldoende tijd en ruimte is voor de behoeften en kwaliteiten van het individuele kind. Bij gesubsidieerd onderwijs staat de inhoud van het onderwijs onder druk van regels en protocollen, waardoor die ruimte en tijd er niet is. Daarom kiezen wij voor vrijheid van onderwijs. En dat betekent dat wij geen overheidssubsidie ontvangen en de school bekostigen via alternatieve financiering. Deze bestaat vooral uit ouderbijdragen, donaties en opbrengsten uit speciale activiteiten en evenementen.

  • <p>Ouderbijdragen</p> 80%
  • <p>Donaties</p> 15%
  • <p>Evenementen</p> 5%

Ouderbijdrage

De inkomsten komen in de eerste plaats uit de ouderbijdragen. In het gesprek met de nieuwe ouders proberen we ons een beeld te vormen van de financiele draagkracht van de ouders. In onderling overleg wordt bekeken wat minimaal nodig is en wat ieder gezin naar draagkracht kan bijdragen.

Naast een financiele bijdrage verwachten we ook dat ouders actief betrokken zijn bij de school. Dat kan op verschillende manieren: schoonmaken, tuinieren, klussen, onderwijsondersteuning, etc…

 

Donaties

De school is een nieuw initiatief. Omdat wij met een klein groepje leerlingen zijn begonnen, komen er in de eerste jaren minder inkomsten binnen uit ouderbijdragen, dan wanneer de school al een tijd draait en meer leerlingen heeft. Daarom hebben wij juist nu extra ondersteuning nodig!

Daarvoor organiseren wij diverse activiteiten om geld te genereren (boekenmarkten, benefietconcert, etc.) en krijgen wij ondersteuning van stichtingen, particuliere donateurs en bedrijven.. Een bescheiden bijdrage, hoe klein ook, is voor ons zeker een steun in de rug, zowel in financieel als in moreel opzicht.

Hoewel een eenmalig grotere schenking natuurlijk zeer welkom is, zijn we ook bezig om een grote groep mensen om ons heen te verzamelen die maandelijks een vast bedrag doneren. Dit betekent namelijk een breed sociaal draagvlak en een financiële stabiliteit voor onze school.

Elke donateur kan lid worden van de ‘Vrienden van de Hofakker’ en, indien gewenst, meedoen aan activiteiten zoals en natuurlijk als belangstellend lid de ledenvergadering bijwonen.

Wilt je bijdragen? Geweldig!

Pin It on Pinterest

Share This