Palmpasen en pasenDit artikel over de achtergrond van palmpasen en pasen is overgenomen van vrije school de vuurvogel.

Veertig dagen na Carnaval vieren we het Paasfeest, op de eerste zondag na de lente-vollemaan. Het paasfeest is een feest waarmee we het nieuwe leven vieren, maar waarmee we ook stilstaan bij de dood. In de christelijke traditie herdenken we namelijk de opstanding van Christus uit de dood, in de voorchristelijke traditie werd rond deze tijd met uitbundige vruchtbaarheidsfeesten gevierd dat de natuur de winter overwonnen heeft.

Met Pasen staan we stil bij het nieuwe leven, door bijvoorbeeld bonen of sterrenkers te zaaien en door eieren te versieren. Eieren zijn het symbool voor het nieuwe leven dat ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is. Voor de jongere kinderen komt de paashaas langs met een mandje vol met eieren. De paashaas is niet voor niets een haas. Hazen zijn dieren zonder vaste verblijfplaats die zich opofferen voor hun soortgenoten (net als Christus): als een haas die achtervolgd wordt moe is, neemt een andere haas zijn vlucht over.

Eén ei is niets: ieder mens heeft de ander nodig. Twee ei is pas de helft van de mens, het zintuiglijke en lichamelijke deel. Drie ei is de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest, dat is het werkelijke paasei.

Het Christelijke paasfeest valt samen met het Joodse Pesach (ook wel bekend als het lentefeest). Met Pesach vieren de Joden de bevrijding van de Joodse slaven uit Egypte onder leiding van Mozes. Omdat de vluchtelingen snel weg moesten, konden ze alleen ongerezen brood meenemen op hun vlucht. Dat waren de Matzes, die wij nu ook met onze paasmaaltijd eten.

De week voor Pasen noemen we de “stille week” (of goede week) die begint met de palmpasenoptocht op de laatste zondag van de vastentijd. Op de dagen in de “stille week” herdenken we de gebeurtenissen vóór de opstanding van Christus op Paaszondag: de tempelreiniging, de twistgesprekken met de schriftgeleerden, het laatste avondmaal op witte donderdag, op goede vrijdag de kruisiging en op stille zaterdag de helletocht van Christus.

Met Palmpasen vieren we in de christelijke traditie de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar de Palmpasenoptocht kent ook een voorchristelijke traditie: tijdens onze Palmpasenoptocht draagt ieder kind een eigen “levensboom”, net als in de voorchristelijke lenteoptochten met symbolen van het (nieuwe) leven en de lente: een broodhaan. Hanen kondigen immers de nieuwe dag aan, het nieuwe leven in de lente. Daarnaast is de zon in de paasstok terug te vinden: het rad om de stok heen verbeeld het zonnerad. De vruchten die we aan de stok hangen zijn verder symbolisch de dragers van het nieuwe levenszaad.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This