PeriodeonderwijsVrijescholen werken vanuit een mensbeeld. De visie dat de mens bestaat uit de drie-eenheid, lichaam, ziel en geest, uit zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak. Een aanpak waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op de innerlijke ontwikkeling van de leerlingen op vragen uit de buitenwereld die de leerling bereiken.

De methode van de vrijeschool wordt het meest gekarakteriseerd door het geven van periodeonderwijs. Periode-onderwijs is een vorm van modulair onderwijs. Periodeonderwijs geeft de leerlingen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken de eerste twee uren van de dag te concentreren op een onderwerp, zodat verdieping plaats kan vinden. Het periode-onderwijs heeft een cyclus van ongeveer drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

De docent krijgt de ruimte om zelf de vastgestelde ontwikkelingsstof in de klas tot leven te brengen De rol van docent verschuift van expert, naar adviseur. De thema’s van het periodeonderwijs zijn steeds afgestemd op de leeftijdsfase van de leerling.

Het periodeonderwijs maakt het voor de leerling mogelijk zich diepgaand met de stof te verbinden. De leerling verwerkt de lesstof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek.

Het periodeonderwijs met de rijke thematiek wordt gevolgd door alle leerlingen. Zo wordt elke leerling een breed kader geboden om zich te ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.